خبر فوری

شبکه های فشار قوی و تجهیزات آن

[کل: 5 میانگین: 4.2]
شبکه های فشار قوی و تجهیزات آن

تعاریف:

خطوط و پستهای هوایی یا زمینی با ولتاژهای ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت به طور اخص شبکه های فشار متوسط نامیده می شوند.

خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژ های۶۳، ۶۶ و ۱۳۲ کیلوولت به طور اخص شبکه های فوق توزیع نامیده می شوند.

خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت به طور اخص شبکه های انتقال نامیده می شوند

فیدر:

فیدر عبارت است از مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از بالادست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می گردد. فیدرها به لحاظ شمول مفاد این آیین نامه به شرح ذیل دسته بندی می شوند:

فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذیه می گردد.

 فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز ( سکسیونر ) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود.

 فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز ( سکسیونر ) قابل قطع زیر بار و یا تابلوی کلید ( دژنکتور ) که خط خروجی مذکور را تغذیه می نماید.

 فیدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوی کلید ( دژنکتور ) و یا تابلو سکسیونر فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصال می دهد.

مقاله موقت بوده و بزودی تکمیل میگردد…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com