خبر فوری

کروژن کوپن یا کوپن خوردگی چیست، چه انواعی دارد-نکات فنی و راهنمای عمومی کوپن های خوردگی

[کل: 61 میانگین: 4.8]

کروژن کوپن یا کوپن خوردگی چیست -نکات فنی و راهنمای عمومی کوپن های خوردگی

 مقدمه

کوپن های خوردگی یک ابزار ساده هستند که در برآورد کمی نرخ خوردگی در سیستم تحت نظارت و پایش خوردگی استفاده می شود.

استفاده از کوپن های خوردگی یا کروژن کوپن ها یکی از طولانی ترین روش های مورد استفاده برای مطالعه و پایش خوردگی و اثرات آن می باشد. آنها نسبتا کوچک هستند، به راحتی قابل نصب و بازیابی می شوند و ابزار اقتصادی برای تعیین علت و اثر خوردگی هستند. کوپن های خوردگی همچنین دارای مزیت ارائه یک نشانگر دیداری و چشمی از نوع خوردگی است که در سیستم رخ می دهد.

 

باید به این نکته اشاره کنیم که شواهد به دست آمده توسط کوپن خوردگی نباید به عنوان تکراری عینی و دقیق از آنچه در سیستم اتفاق می افتد تلقی شود. بلکه شواهد تقریبی یا نشانه ای از مشکلی است که ممکن است رخ دهد و اثرات احتمالی آن بر سیستم است.

نظارت دقیق بر میزان خوردگی در هر محیط، هنگامیکه هزینه نگهداری و تعمیرات مربوط به خوردگی و خرابی مواد، مورد توجه قرار گیرد، الزامی است. کوپن خوردگی، اگرچه یک ابزار اولیه است ، اما هنوز یک روش دقیق برای نظارت بر خوردگی است. در حالت ایده آل، کوپن های کاهش وزن در کنار پروبهای مقاومت الکتریکی یا نوع قطبش خطی قرار می گیرند تا نوسانات نرخ خوردگی را مشخص کنند.

کوپن خوردگی چیست؟

الف) قطعه ای از فلز با شکل، اندازه و سطح از پیش تعیین شده است.

ب) فلزی با ترکیب شیمیایی بسیار مشابه تجهیزات فرآیند است.

ج) دارای یک سطح یکنواخت قابل تکرار است

د) دارای شماره سریال متمایز است

ه) دارای وزن از پیش تعیین شده تا نزدیکترین ۰٫۰۰۰۱ گرم است

و) در یک ظرف محافظ ذخیره می شود

ز) در معرض همان محیط خورنده با امکانات فرآیند قرار می گیرد

ح) برای مدت زمان معینی در معرض سیال قرار می گیرد

ط) نشان دهنده نوع خوردگی است

ی) نشان دهنده میزان متوسط خوردگی است

تئوری عمومی کوپن خوردگی

سیستم های پایش خوردگی کوپن، برای قرار گرفتن در معرض دو کوپن یا جفت کوپن طراحی شده است. اگر یک جفت کوپن از مواد یکسان برای مدت زمان یکسان، در جهت یکسان، تحت شرایط یکسان قرار بگیرند، کاهش وزن و میزان خوردگی آنها باید یکسان باشد.

اگر همه شرایط به جز دوره مواجهه ثابت نگه داشته شوند، میزان خوردگی معمولاً یکسان نیست. وجود محصولات خوردگی بسته به نوع حمله، میزان خوردگی را تغییر می دهد.

به دو دلیل فوق از جفت کوپن استفاده می شود. به این ترتیب می توان به طور ایده آل به دوره های ۳۰ روزه، ۶۰ روزه، ۹۰ روزه و غیره به علاوه چک های منظم ۳۰ روزه برای دستیابی به نرخ های فوری دست یافت. بسته به نرخ بلند مدت، می توان تعیین کرد که آیا محصولات خوردگی باعث کاهش یا تشدید نرخ خوردگی می شوند. نرخهای کوتاه مدت را می توان برای کمک به انحراف در روندهای بلند مدت نرخ خوردگی استفاده کرد.

باید در نظر داشت که کوپن ها نشانه دقیقی از آنچه که واقعاً در حال رخ دادن است ارائه نمی دهند ، بلکه روندهای کلی مربوط را نشان می دهند. در واقع یک کوپن را نمی توان دقیقاً از جنس یکسان و از نظر شکل و مکان فیزیکی در نظر گرفت، و نمی تواند دقیقاً از نوع خدمات مشابهی برخوردار باشد.

با این دانش ، متوجه می شویم که نوع خوردگی و میزان نشان داده شده توسط کوپن های خوردگی نشان دهنده روند کلی اتفاقاتی است که در سیستم رخ می دهد. با دستکاری شرایط سرویس مانند دما، فشار، میزان جریان، انواع بازدارنده، میزان تزریق مهارکننده، می توان میزان خوردگی را در جهت مناسب تغییر داد. هرچه میزان کاهش خوردگی که توسط کوپن خوردگی نشان داده می شود بیشتر باشد، کاهش میزان خوردگی در سیستم بیشتر (متناسب) می شود.

کوپن به دلیل شکل فیزیکی و موقعیت مکانی آن قادر به تشخیص مشکلات دیگر مانند فرسایش و رسوب است. در صورت تشخیص چنین مشکلاتی، با قرار دادن راهبردی سایر وسایل نظارتی، می توان آنها را با دقت بیشتری اندازه گیری کرد و اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای کاهش شرایط را انجام داد.

کروژن کوپن یا کوپن های خوردگی کاهش وزنی

کوپنها به دو دسته تقسیم می شوند:

 • کوپنهای استاندارد
 • کوپنهای سیستم دو اینچ

کوپن های استاندارد به خصوص برای مطالعات خوردگی و فرسایش  و با استانداردهای پرطرفدار تولید می شوند. به طور کلی، کوپن های خوردگی باید از ترکیب همان آلیاژ یا آلیاژ مشابه از نظر ترکیب شیمیایی خط لوله یا مخزن که باید نظارت شود انتخاب گردد. کوپن های استاندارد یا کوپن های سیستم دو اینچ با پیکربندی و از هر ماده ای، چه از طریق سازنده یا خواست کارفرما تهیه می شود.

همچنین ارزیابی جوش ها می تواند با استفاده از کوپن های پایش خوردگی با دانه های جوشکاری اعمال شده و یا ارزیابی رسوب با استفاده از کوپن scale نواری انجام شود.

انتخاب مکان نقاط پایش خورندگی

انتخاب نقاط نظارت بر اساس نوع سیستم و تعداد تغییرات اعمال شده بر محیط در آن سیستم تنظیم می شود. در حالت ایده آل، سیستم باید قبل و بعد از هرگونه تغییر در متغیر فرآیند نظارت شود. نمونه ها به شرح زیر است:

۱- تحت تأثیر تغییرات دما (مبدل ها)

۲- تحت تأثیر تغییر فشار (PRC ، FRC)

۳- حذف یک جزء شیمیایی (تقطیر)

۴- افزودن هرگونه ماده شیمیایی (بازدارنده ، ترکیب جریان)

۵- مناطق تغییر فاز (درام فلش ، کندانسور و غیره)

علاوه بر این، پایش باید در مناطقی انجام شود که جریان چند فازی وجود دارد. اگر گاز و مایعات در یک جریان وجود داشته باشد، هرگز نمی توان از همگن بودن مخلوط اطمینان داشت، بنابراین، سه منطقه بحرانی می تواند وجود داشته باشد:

۱- فاز گاز (مایعات گاز یا گاز)

۲- رابط فاز گاز مایع

۳- (الف) فاز مایع (مایع یا مایع با گاز جذب شده) +

(ب) فاز مایع (دو مایع غیرقابل مخلوط با گاز ورودی)

یک سیستم چند فازی نظارت بر هر مرحله و/یا در سراسر رابط فاز را برای بدست آوردن داده های معنی دار ضروری می کند. رابط فاز یک منطقه بسیار مهم است، به ویژه اگر سطح محدودی حفظ شود.

انتخاب مکان برای نقاط نظارت بر خوردگی بر اساس نوع سیستم ، شرایط فرآیند و تجربه قبلی با آن سیستم تعیین می شود.

برنامه پیشنهادی استفاده از کوپن خوردگی

برنامه A

این برنامه از یک دوره ۳۰ روزه و چند برابر دوره ۳۰ روزه به عنوان یک بررسی اولیه بر روی یک سیستم استفاده می کند. این نوع برنامه به طور معمول در سیستمی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان خوردگی پایینی را با روند کاهشی طولانی مدت در مدت ۶۰ تا ۱۵۰ روز نشان می دهد.

برنامه B

این برنامه از ۱۵ روز و چند برابر دوره ۱۵ روز استفاده می کند. این نوع برنامه را می توان در سیستمی که نرخ خوردگی بالا را با روندهای نامنظم بلند مدت نشان می دهد، بازگردانده و مورد استفاده قرار داد. این برنامه همچنین می تواند برای نظارت بر میزان خوردگی در سیستمی مورد استفاده قرار گیرد که در آن روش های کنترلی به صورت آزمایشی اعمال می شوند یا در تلاش برای کاهش نرخ یا انواع خوردگی تغییر می کنند.

تبدیل

این نوع برنامه ها امکان تبدیل از A به B یا B به A را بدون از دست دادن جدی پیوستگی داده ها فراهم می کند. برای چیدمان برنامه به شکل زیر مراجعه کنید.

 مشخصات کوپن های خوردگی استاندارد

کوپن های استاندارد یا تست می تواند یک وسیله ارزان قیمت برای کنترل سطح خوردگی در یک سیستم باشد. با مشاهده نرخ خوردگی بر مبنای میل در سال در یک کوپن تحت خوردگی می توان اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با پیش بینی عمر مواد فراهم کرد.

کوپن های استاندارد زیر معمولا در آزمایش خوردگی استفاده می شود. کوپن های استاندارد در هر اندازه، شکل یا مواد مورد نیاز کارفرمایان قابل ارائه و تامین می باشد.

بسته به نوع کاربرد خاص شما، کوپن ها می توانند با انواع مختلفی از سطح کوپن ارائه می شوند. برخی از سطوح پایانی معمولی کوپن ها در زیر تعریف شده است:

Mill – finish as produced from mill

Glass Bead – blasted with fine glass beads to remove mill scale. 

۱۲۰ Grit – fine finish using a 120 grit belt and commonly used in corrosion tests, such as pitting studies, where smooth surface finish is desired. Finishes up to 800 grit (extremely fine) can be provided by using belt sanders.

Double Disc Ground – extra fine finish using an abrasive disc that leaves minimal residual grit. Excellent for studies where surface finis  is critical. Capable of producing 16-32 RMS finishes on common steels and 8 RMS on carbide steel.

کوپن های خوردگی کاهش وزنی سیستم ۲ اینچ

کوپن های خوردگی سیستم دو اینچ هنوز هم روشی بسیار گسترده برای تشخیص خوردگی هستند و توسط بسیاری از مهندسان خوردگی برای تعریف انواع دیگر نظارت ها مورد استفاده قرار می گیرند زیرا می توانند اطلاعات مفیدی را ارائه دهند که توسط سایر تکنیک های بازرسی خارجی قابل جمع آوری نیست.

مهندس خوردگی می تواند با تجزیه و تحلیل کوپن خوردگی، بینش ارزشمندی در مورد موضوعاتی از قبیل گودبرداری، اثرات فرسایش، ساخت scale ، نگرانی های میکروبیولوژیکی و غیره کسب کند، زیرا کوپن مستقیماً در معرض فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که تکنیک های بازرسی خارجی نمی توانند این اطلاعات را ارائه دهند.

انواع کوپن های خوردگی کاهش وزنی سیستم ۲ اینچ

کوپنهای خوردگی مخصوص
کوپنهای استاندارد
کوپن پیش استرسی:

این کوپنها جایی که خوردگی ناشی از تنش سولفیدی یک عامل موثر است استفاده می شود. کوپن های قبل از تنش در دو اندازه می باشند: ۶ اینچ برای کوپن های تک و ۴ اینچ برای انواع مختلف.

کوپن ۶ اینچ استریپ – نواری – strip

این کوپن زمانی استفاده می شود که یک منطقه تحت پوشش بزرگتر مورد نیاز باشد. سطح در معرض ۷۳٫۵ سانتیمتر مربع (۱۱٫۴ اینچ مربع) می باشد. ابعاد آن ۱۵۲x22 x 3.2 میلی متر معادل ۶x0.875×0.125 اینچ می باشد. کوپن دارای دو سوراخ  برای نصب است.

کوپن لدر استریپ -نواری نردبانی – (ladder strip):

برای نظارت همزمان خوردگی در بالا، وسط و موقعیت های پایین در یک لوله بصورت پیوسته طراحی شده اند. ابعاد این کوپنها ۵۱x 22 x 32 میلیمتر (۲x 0.875 x 0.125 اینچ) و با دو سوراخ نصب است. مساحت در معرض آنها ۲۱ سانتیمتر (۸٫۲۷ اینچ مربع ) می باشد.

کوپن ۳ اینچ استریپ – نواری- ( strip ):

سطح در معرض این کوپنها ۳۵٫۵ سانتیمتر مربع (۵٫۴۷ اینچ مربع) می باشد. ابعاد آن ۷۶٫۳x 22 x 3.2 میلی متر معادل ۳x0.875×0.125 اینچ می باشد. کوپن دارای دو سوراخ  برای نصب است.

کوپن اسکیل (scale):

کوپنهای مقیاس یا scale از همان اندازه کوپن نوار ۳ اینچ است، اما دارای یک سری سوراخ در اندازه های مختلف است. scale یا حالت کرم خوردگی و پوستگی معمولا بر روی حفره ها شکل می گیرد، بنابراین  خوردگی در روی حفره های کوچک اندازه گیری می شود.

کوپن فلاش دیسک (Flush disc) :

 کوپن فلاش دیسک با قطر ۳۱٫۸ x ضخامت ۳٫۲ میلی متر (قطر ۱٫۲۵ اینچ x ضخامت  ۰٫۱۲۵ اینچ)، در مواردی استفاده می شود که کوپن ها نباید درون لوله قرار گرفته، یا با جریان سیال و یا عبور پیگ ها مواجه شوند. مساحت در معرض آنها ۱۷ سانتیمتر مربع ( ۲٫۶ اینچ مربع) می باشد.

کوپن استرس باقیمانده:

کوپنهای مستطیلی شبیه به کوپن ۳ اینچ است، اما برای ایجاد استرس باقی مانده تغییر شکل داده شده است. این نوع کوپن موجب تحریک هر گونه اثر خوردگی به علت تنش باقی مانده در ترکیب با محیط زدایی می شود

 

کوپن دیسکی (multiple disc):

کوپن های دیسک چندگانه برای نظارت چند فازی ، زمانی که قطر خط ۶ اینچ یا بیشتر است، استفاده می شود. برای لوله های کمتر از ۶ اینچ توصیه می شود از یک دیسک تک استفاده کنید.

ابعاد دیسک، قطر ۳۱٫۸ x ضخامت ۳٫۲ میلی متر (قطر ۱٫۲۵ اینچ x ضخامت  ۰٫۱۲۵ اینچ) می باشد. سطح پوشش در معرض آنها ۱۷ سانتیمتر مربع ( ۲٫۶ اینچ مربع) می باشد.

کوپنهای خوردگی درز:

کوپن های درز از کوپن دیسک استاندارد، با قطر ۳۱٫۸ x ضخامت ۳٫۲ میلی متر (قطر ۱٫۲۵ اینچ x ضخامت  ۰٫۱۲۵ اینچ)، با یک دیسک نایلون در هر طرف، توسط یک پیچ استنلس استیل نگه داشته شده در موقعیت، ساخته می شود.

 

کوپن راد (میله ای):

کوپن راد، میله ای است که در برابر جریان محصول قرار داده می شود. میله های استاندارد در ابعاد  ۱۰۱٫۶ x قطر ۶٫۳۵ میلی متر (طول ۴ اینچ x قطر ۰٫۲۵ اینچ) در دسترس هستند. یک انتهای میله با UNC 0.25 اینچ به منظور پیچ کردن میله به نگهدارنده دنده  می شود. مساحت در معرض حدود ۲۱٫۰۹cm 2 معادل (۳٫۲۷ اینچ مربع) است

آلیاژ های مورد استفاده برای کوپن خوردگی

کوپن های خوردگی ( corrosion coupon ) در محدوده وسیعی از آلیاژها قابل ارائه می باشند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرایط کوپن ها

تمام کوپن ها به صورت کتبی، برای نشان دادن شماره های سریال، وزن (با واحد گرم به چهار رقم اعشار)، ابعاد، مواد و سطح تکمیلی گواهی می شود.

کوپنها به صورت جداگانه در پاکت های ضد رطوبت و  بازدارنده از بخار و بدون خوردگی برای یک سال بسته بندی می شوند.

کوپن های خوردگی استاندارد به سطح تمام شده گراند و یا سطح سند بلاست شده جهت دار مجهز می شود. تمام کوپن ها “به صورت ماشینکاری” ارائه می شوند، مگر اینکه مشخصات دیگر مشخص شود. استثناء استاندارد G10180 است که حرارت داده شده است.

کروژن کوپن های نوع نواری و نردبان، به طور کلی به صورت جفت استفاده می شود، برای فاصله گذاری با پیچهای اتصال و هولدر، کوپن ها با عایق نایلونی مجهز می شود. برای نگهداشتن این کوپن ها، از کوپن هولدرها استفاده می شود. عایق تفلون و سخت افزار برای کوپن دیسکی با نگهدارنده یا هولدرهای کوپن سازگارشان ارائه می شوند.

مدیریت استفاده کوپن ها

جنبه های مهم در استفاده از کوپن موارد زیر است:

الف) قبل از قرار گرفتن در معرض سطح و وزن قابل تکرار، کوپن جدید را تغییر ندهید.

ب) قبل از آنالیز، رسوب، سطح خوردگی و وزن کوپن در معرض را تغییر ندهید.

ج) شرح داده ها را تغییر ندهید.

شایع ترین مشکلاتی که در برخورد با کوپن های خوردگی با آن مواجه می شوند در زیر ذکر شده است:

i) ثبت خطاها در شماره کوپن.

ii) ثبت خطاها در وزن کوپن.

iii) ثبت خطاها در تاریخ نصب و حذف کوپن.

iv) ثبت خطاها در محل قرار گرفتن در معرض کوپن.

v) ذخیره نامناسب کوپن های جدید که باعث خوردگی و آلودگی جوی می شود.

vi) دستکاری نامناسب دستی که امکان آلودگی سطح کوپن توسط:

 • عوامل خارجی (گریس ، روغن ، خاک ، رطوبت و غیره)
 • روغنهای بدن انسان که تمایل دارند به عنوان مهار کننده عمل کنند.
 • تعریق انسان که تمایل دارد به عنوان عوامل فعال کننده عمل کند.

vii) آسیب های مکانیکی کوپن های جدید که می تواند:

 • باعث کاهش وزن در اثر سایش سطح می شود.
 • باعث ایجاد مناطق تنشی می شود که بیشتر مستعد عمل خوردگی هستند.

viii) نصب نامناسب که اجازه می دهد تا:

 • از بین رفتن کوپن ها در صورتی که پیچ ها به درستی محکم نشده باشند.
 • خوردگی گالوانیک در صورت از بین رفتن واشرهای عایق.
 • آسیب مکانیکی و از بین رفتن محصولات خوردگی در صورت شل بودن پیچ ها و ارتعاش بیش از حد کوپن ها.

ix) تراز نادرست هنگام سرویس که امکان فرسایش زیاد و حذف محصول را فراهم می کند.

x) نصب نامناسب که منجر به آسیب مکانیکی به کوپن و سخت افزار نصب می شود. این منجر به مشکلات نشان داده شده در vii) و viii) می شود.

xi) برداشتن نامناسب که منجر به آسیب مکانیکی کوپن در معرض آسیب می شود:

 • خطایی در کاهش وزن
 • تجزیه و تحلیل نادرست رسوب خوردگی به دلیل تلفات.
 • ارزیابی نادرست آسیب به دلیل اعوجاج سطح.

xii) روشهای تمیز کردن نامناسب که منجر به کاهش وزن نادرست می شود به دلیل:

 • حذف ناقص محصول خوردگی.
 • حذف فلز تمیز کردن بیش از حد.
 • خشک شدن ناقص کوپن تمیز شده.

اگرچه بسیاری از نکات ذکر شده در بالا بسیار ابتدایی به نظر می رسند، اما برای جمع آوری داده های معنی دار و دقیق بسیار مهم هستند.

ارزیابی کوپن در معرض استفاده

از آنجا که یکی از مزایای اصلی کوپن های خوردگی برآورد اثرات سطحی است، باید به ظاهر کوپن قبل و بعد از تمیز کردن توجه ویژه ای شود.

برخی از اصطلاحات مورد استفاده در روشها و توضیحات زیر ممکن است در حال حاضر مبهم به نظر برسند، اما با آشنایی پرسنل با ارزیابی کوپن، اهمیت آنها آشکارتر می شود.

در قسمت زیر این بخش توضیحات مفصلی از اطلاعات مورد نیاز در مراحل مختلف پردازش کوپن آمده است.

قبل از پاکسازی کوپن

تجزیه و تحلیل اولیه کوپن در معرض، شامل توصیف دقیق وضعیت آن به محض اینکه از سرویس خارج می شود. اطلاعات زیر مورد نیاز است:

۱- وجود یا عدم وجود رسوب.

۲- در صورت عدم وجود رسوب ، “بدون رسوب” را ثبت کنید.

۳- در صورت وجود رسوب ، موارد زیر را مشخص کنید:

 • رنگ آن است.
 • توزیع – همه جا، تکه تکه، جایی که قرار دارد.
 • بافت – صاف، خشن، لکه دار، خشک، روغنی.
 • خواص فیزیکی – سخت، نرم، جامد، متخلخل.
 • چسبندگی – محکم متصل، شل.
 • ضخامت – تخمین ضخامت و اگر یکنواخت باشد.
 • در صورت وجود ویژگی مغناطیسی باید مشخص شود. با آهنربا آزمایش کنید.

پس از ثبت شرح رسوب، تجزیه شیمیایی وجود موارد زیر باید انجام شود:

 • یون سولفید
 • یون کربنات
 • یون آهنی
 • یون فریک
 • هیدروکربن

 برای انجام تجزیه و تحلیل رسوب به پیوست III مراجعه کنید.

تمیز کردن کوپن

روشهای نظافت زیادی در حال حاضر استفاده می شود. ضروری است که روش انتخاب شده شامل موارد زیر باشد:

۱- هیچ فلزی را جدا نکنید.

۲- همه محصولات چسبنده خوردگی را بردارید.

۳- ارائه نتایج قابل تکرار.

برای نمونه روشهای نظافت و الزامات تجهیزات به پیوست I مراجعه کنید.

بعد از پاکسازی کوپن

یک کوپن تمیز شده یک مثال بصری از نوع حمله ای است که می توان در آن سیستم خاص انتظار داشت. از بازرسی دقیق کوپن مناسب تمیز شده می توانید اطلاعات زیر را بدست آورید:

۱- نوع حمله آسیب.
 • حکاکی
 • حفره دار شدن
 • تاول زدن
 • لایه لایه شدن
 • ترک خوردن
 • خوردگی شکاف
 • آسیب مکانیکی
 • گودال
 • فرسایش
۲- الگوی حمله.
 • عمومی 
 • پراکنده
 • محلی شده
۳- محل حمله.
 • به طور کلی
 • صورت وسط
 • لبه
 • زیر نگهدارنده
۴- درجه حمله.
 • خفیف
 • متوسط
 • شدید

علاوه بر اصطلاحات کلی فوق، اطلاعات خاص مفصل نیز باید برای هر نوع حمله خاص ارائه شود. روش تفصیل برای هر نوع حمله به شرح زیر است:

I)حکاکی

– خوب یا درشت تلقی می شود

– آیا میزان قابل توجهی از دست دادن سطح را در پی داشته است.

– چقدر ضرر (اندازه گیری)

– یکنواخت ضرر برای کل کوپن است.

II) سوراخ کردن

– تعداد سوراخها زیاد است، عدد را نشان دهید.

– قطر چاله ها (اندازه)

– چاله ها چه شکلی هستند

– چه نوع سطحی در پایین سوراخ وجود دارد.

III) تاول زدن 

– تعداد تاول ها زیاد است، عدد را نشان دهید

– قطر تاول ها چقدر است.

– چقدر از سطح بالا آمده اند.

– آیا آنها پاره شده اند یا نه

– ضخامت مواد تاول چقدر است.

iv) لایه برداری 

– در چه موقعیتی از سطح.

– میزان لایه برداری

– شکاف در بزرگترین نقطه لایه برداری.

v) ترک خوردگی 

– محل ترک

– طول ترک ها.

– تعداد ترک ها

– در صورت امکان عمق ترک ها.

vi) خوردگی شکاف

– محل شکاف

– جهت شکاف

– طول شکاف

– عرض شکاف

– عمق شکاف

vii) آسیب مکانیکی 

 – نوع آسیب – زخم  خراش، خم شدن.

– میزان (اندازه گیری پارامترها).

– سعی کنید علت را مشخص کنید

viii) گودال 

– اطمینان حاصل کنید که شما با سوراخ تفاوت می گذارید (هر گودال نیمکره است مگر اینکه حفره دوم در حفره اول ایجاد شده باشد).

-محل.

– بخش عمده ای از کوپن از بین رفته است.

– این عمل ماهیتی مکانیکی دارد و به ندرت در کوپن ها مشاهده می شود مگر اینکه جهت گیری نادرست باشد.

ix) فرسایش

– این پدیده در لبه بالایی کوپن رخ می دهد. با یک نازک شدن عمومی لبه پیشرو مشخص می شود و می تواند به شکل لبه چاقو و گرد شدن گوشه پیشرونده پیشرفت کند. اگر محور کوپن با جهت جریان موازی نبود، این الگوی حمله اصلاح می شود.

– گزارش میزان نازک شدن لبه

– گزارش مقدار گرد شدن گوشه.

– گزارش کاهش متوسط ​​عرض کوپن

هنگام ارزیابی، مدت زمان مواجهه باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، کوپنی که به طور قابل ملاحظه ای برای یک ماه در معرض قرار گرفتن نازک است، شدید، اما برای قرار گرفتن در معرض شش ماه، متوسط ​​است.

اگر کوپن کاملاً سوراخ شده است یا قسمتی از آن خورده شده است ، باید این را ذکر کنید.

هدف از این بخش این است که نشان دهد هرچه مشاهده و جزئیات بیشتر خسارت بیشتر باشد، توانایی پیش بینی آنچه در سیستم اتفاق می افتد دقیق تر است. این امر همچنین نیاز به گزارش تجزیه و تحلیل کوپن دقیق و دقیق را نشان می دهد. نمونه فرم گزارش در ضمیمه II ضمیمه شده است.

ثبت دادها

تجزیه و تحلیل هر نوع مشکلی نیاز به جدول بندی دقیق داده ها و ذخیره مناسب آن داده ها دارد. نمی توان روی این نکته بیش از حد تأکید کرد.

هنگام ارزیابی همه پارامترهای مورد نیاز در مورد کوپن خوردگی، نتایج ثبت شده باید مختصر، دقیق و با جزئیات کافی باشد تا ارزیابی شخص دوم بدون از دست دادن اطلاعات امکان پذیر باشد.

در این قسمت و در ضمیمه II یک فرم داده نمونه پیوست شده است. اگر مشکلات در یک سیستم خاص نیاز به فرم اصلاح شده دارد، این کار باید انجام شود. با این حال، فرم اصلی و الزامات آن نباید کاهش یابد.

محاسبات و طبقه بندی میزان خوردگی نیز در این قسمت گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com